www.pamas-fotokniha.cz
572 635 417
Po - Pá : 7:30 - 16:00
0 ks   0,00 Kč
SK SK SK SK

Ochrana osobních údajů

Objednatel souhlasí s použitím osobních údajů pro potřeby firmy Pamas Bohémia Uherský Brod s.r.o.. Toto zpracování se děje s přihlédnutím na zákon 101/2000 Sb. o ochraně údajů. Pamas Bohémia Uherský Brod s.r.o. zachází se všemi údaji důvěrně.
Objednatel má právo svůj souhlas kdykoliv odvolat s účinkem do budoucna, Pamas Bohémia Uherský Brod s.r.o. se pro případ odvolání zavazuje osobní údaje okamžitě vymazat s výjimkou případu, že objednávka ještě nebyla vyřízena.
Pamas Bohémia Uherský Brod s.r.o. při udělení zakázky předpokládá, že objednatel své záznamy zálohuje i v době po dodání prací. Pamas Bohémia Uherský Brod s.r.o. údaje, které jí poskytl objednatel, nezálohuje. Obrazová data, které zaslal objednatel, se archivují po dobu 1 měsíce. V této lhůtě poskytujeme možnost výroby doobjednávky bez toho, aby si zákazník údaje musel znovu posílat. Po uplynutí této lhůty budou všechny potřebné dokumenty vymazány.