Pokud se v projektu do 30 dnů neučiní změna projekt se automaticky vymaže. Musíte se přihlásit, ať se neztratí rozpracovaný projekt!